Comunicate|

DGASPC Constanța derulează Proiectul ”Mai implicat! Mai integrat!”
13/10/2023    
Toată ziua

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța derulează Proiectul ”Mai implicat! Mai integrat!” – Proiect cofinanțat din Fondul social european prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 -incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod Proiect POCU/476/4/18/129360.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității vieții pentru 238 de copii și tineri instituționalizați și din comunitate prin oferirea de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltare de abilități de viață independentă, formare profesională, alte terapii de recuperare) și crearea de parteneriate, în scopul integrării socio-profesionale a acestora.

Printre obiectivele specifice se numără și oferirea de servicii integrate în cadrul centrelor de Zi și a Centrelor de Zi de Recuperare pentru 238 de copii și tineri din Casele de tip Familial și din comunitate.

Prin crearea unor astfel de centre se urmărește menținerea copilului în familie, evitându-se intrarea în sistemul de protecție din cauze preponderent socio-economice.

Se propune, de asemenea, deschiderea unui Centru Multifuncțional pentru Copiii cu tulburări sau sindrom Autist, Sindrom Down sau alte dizabilități neuropsihice.

Persoanele interesate se pot adresa DGASPC Constanța, persoană de contact: doamna SPOREA MARIA – Expert grup țintă, la numărul de telefon 0723.313.669.

 

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut