Anunturi Generale|

privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului pentru documentația de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL – STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

      Prin prezentul anunț aducem la cunoștința publicului interesat că a fost finalizată procedura legală de informare și consultare a publicului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 2010 pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism”, cu modificările și completările ulterioare, pentru documentația de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISTICE ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

     Amplasament: Zona de studiu care a făcut obiectul P.U.Z. are o suprafață de 59.166 mp și se află în intravilanul comunei Agigea, sat Agigea, județul Constanța, și are următoarele vecinătăți la N – DE347/15; S – DE347/14, E – A347/39/2 și la V – alee acces (IE103374).Inițiator: S.C. DESIGNED BY ZEN S.R.L.

     Proiectant: ARH. GHEORGHE ȘT. CRUDU

     Raportul informării și consultării publicului va fi disponibil începând cu data de 03.07.2024, astfel:

  • afişat la sediul primăriei comunei Agigea din AGIGEA, STR. BUJORULUI 11, JUD. CONSTANȚA;
  • publicat pe site-ul primăriei comunei la secțiunea ANUNȚURI.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut