Anunturi Generale|

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Agigea, vă aduce la cunoştinţă că, în urma publicării „Ordonanței nr. 16 din 15 iulie 2022, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale”, au intervenit modificări in domeniul impozitelor si taxelor locale, astfel:

  • a fost eliminată noțiunea de clădire cu destinație mixtă. Se propune un nou mod de calcul a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale/nerezidențiale pe baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, astfel: a) în cazul clădirilor rezidențiale cota de impozitare să fie de minimum 0,1%, b) în cazul clădirilor nerezidențiale cota de impozitare să fie de minimum 0.5%;
  • modificarea modului de determinare a bazei impozabile a clădirilor cu destinație rezidentială, prin trecerea de la calculul tabelar din Codul Fiscal la determinarea valorii impozabile în baza Studiilor de piață privind valorile minime imobiliare, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, publicate anual pe pagina de internet a UNNPR;
  • modificarea limitelor minime ale cotelor de impozitare pentru clădirile rezidențiale și pentru clădirile nerezidențiale, astfel: a) în cazul unei clădiri rezidențiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457, din Codul fiscal, în vigoare la data 31 decembrie 2022. b) în cazul unei clădiri nerezidențiale , impozitul pe clădiri de calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrată în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022;
  • stabilirea regulilor de impozitare a clădirilor în situația în care Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România nu conțin informații despre clădirile sau terenurile acoperite de acestea, aflate pe raza unei unități administrativ-teritoriale. Se aplică cota de impozitare aferentă clădirilor rezidențiale/nerezidențiale, după caz, asupra valorii impozabile determinate conform Codului Fiscal in vigoare la 31 decembrie 2022 si înregistrată în baza de date a organului fiscal;
  • Pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare (peste 50%) și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii;
  • Organul fiscal local va efectua reîncadrarea clădirilor mixte, precum și calculul valorii impozabile a clădirilor în baza informațiilor pe care le dețin și a situației existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referință;
  • Organul fiscal local va întocmi și transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor și a terenurilor acoperite de acestea, precum și impozitul aferent acestora, calculate pe baza valorilor cuprinse în Studiul de piață referitor la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din Județul Constanța, administrat de Camera Notarilor Publici Constanța;

Avand in vedere aceste modificari, in conformitate cu art. 4953 „Pentru anul 2023, consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

            In cuprinsul Ordonantei 16 din 15 iulie 2022 se mentioneaza, la art. 489 alineat 1 faptul ca:”autoritatea deliberativa a a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate majora impozitele si taxele locale, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum si de necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alineat 1, litera b .

            Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, “în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie, de către consiile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu excepția impozitului/taxei pe clădiri care se actualizeaza anual în baza valorilor clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.” Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 5,1%

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut