Anunturi Generale|

Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana, începând cu data de 08.03.2022, 20 lei/zi/persoană și cu cazarea, începând cu data de 23.03.2022, 50 lei/zi/persoană, aceste drepturi au cadrul legal prevăzut în OUG nr. 20/08.03.2022 și OUG nr. 28/23.03.2022, de unde rezultă că drepturile nu pot fi decontate anterior datelor de aplicare ale acestora, și anume 08.03.2022 și 23.03.2022.

Pentru a beneficia de decontarea hranei cetățenilor străni proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, persoanele fizice depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la PRIMĂRIA AGIGEA, la Compartimentul SVSU tel. 0732007740, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele şi prenumele acestora, localităţile din care aceştia declară că provin şi intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoţită de:

a) o declaraţie pe propria răspundere cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în cerere;

b) copia actului de identitate al solicitantului şi documente care atestă dreptul de folosinţă asupra locuinţei în care sunt găzduite persoanele;

(1) Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeaşi locuinţă.

(2) Cererile depuse după termenul prevăzut la alin. (1) se soluţionează în luna următoare.

(3) În cerere solicitantul va preciza dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut