Anunturi Generale|

STIMAȚI CETĂȚENI,

          În contextul național deja cunoscut de toată lumea, vă aducem la cunoștință că UAT AGIGEA are incidența cumulată a cazurilor de infectări cu COVID19 în ultimele 14 zile mai mare de 7,5/1000 de locuitori, conform art. 1 din Hot. CJSU Constanța nr. 141/07.10.2021, astfel încât trebuie luate măsuri suplimentare pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-COV-2, măsuri  adoptate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 08.10.2021, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia:

  • se menține obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în toate spaţiile publice deschise, excepție făcând persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc şi la locul de muncă;
  • se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:
  1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
  2. b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  3. c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(această măsură nu se va mai aplica dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori)

măsura prevăzută la pct. anterior nu se aplică:

  • persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe support hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;
  • persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

– pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

– pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

– declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/ prestări de servicii în spaţii închise şi /sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut