COMPARTIMENTE și BIROURI:

Este subordonat Arhitectului Șef

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Arhitectului Șef

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Arhitectului Șef

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Tehnic Investiții

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Tehnic Investiții

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Tehnic Investiții

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Tehnic Investiții

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Financiar – Contabilitate

Program: Luni-Joi 07.30- 16.00; Vineri: 08.00-14.00

Este subordonat Serviciului Financiar – Contabilitate

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Biroului Taxe și Impozite din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Biroului Taxe și Impozite din cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Aparatului de Specialitate al Primarului

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului de Poliție Locală

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului de Poliție Locală

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului de Poliție Locală

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Asistență Socială, Asistență Medicală Școlară și Arhivă

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Asistență Socială, Asistență Medicală Școlară și Arhivă

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Asistență Socială, Asistență Medicală Școlară și Arhivă

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Asistență Socială, Asistență Medicală Școlară și Arhivă

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Administrație Publică Locală

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Administrație Publică Locală

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

Este subordonat Serviciului Administrație Publică Locală

Program:

– de luni până joi între orele 07.30 – 16.00

– vineri între orele 8.00 – 14.00

SERVICII:

Serviciul Poliție Locală Agigea s-a înființat în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

Serviciul face parte din aparatul de specialitate al Primarului și are în componență:

  1. Compartimentul Ordine și Liniște Publică și Pază a Bunurilor, Circulație pe Drumurile Publice și Evidență a Persoanelor;
  2. Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal;
  3. Compartimentul Protecția Mediului și Activitate Comercială.

Serviciul s-a ȋnființat având ȋn vedere prevederile O.G. nr. 84/2004 privind ȋnființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidențǎ a persoanelor modificatǎ și completatǎ.
     Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.
     În sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronicǎ de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
     Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.
     Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:
– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
– nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Program de lucru cu publicul

– luni, marţi și miercuri: 8.00 – 16.00;

– joi: 8.00 – 18.00;

– vineri între orele 8.00 – 14.00.

Telefon: 0241.737.410

Accesează secțiunea dedicată SPCLEP Agigea pentru formulare și alte detalii aici.

Face parte din aparatul de specialitate al Primarului și are în componență:

  1. Compartimentul Achiziții Publice, Relații Internaționale și Protecția Mediului;
  2. Compartimentul Autoritate de Autorizare pentru Servicii de Transport;
  3. Compartimentul Lucrări și Servicii Publice;
  4. Compartimentul Patrimoniu.

Face parte din aparatul de specialitate al Primarului și are în componență:

  1. Compartimentul Buget – Contabilitate;
  2. Biroul Taxe și Impozite (cu 2 compartimente subordonate)

Face parte din aparatul de specialitate al Primarului și are în componență:

  1. Compartimentul Asistență Socială și Autoritate Tutelară;
  2. Compartimentul Asistenți Personali;
  3. Compartimentul Cabinet Medical Școlar;
  4. Compartimentul Arhivă.

Este subordonat Secretarului General al UAT și are în componență:

  1. Compartimentul Relații Publice, Registratură și Întreținere;
  2. Compartimentul Centrul de Informare Turistică;
  3. Compartimentul Resurse Umane, Salarizare.

CENTRUL DE ZI AGIGEA

Centrul de zi Agigea deţine licenţă de funcționare seria LF Nr :000367 emisă de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție până la data de 26.11.2025 și are o capacitate de 35 de locuri.

Director  –  psih. Ana-Maria Constantin

Inspector de specialitate cu atribuții de sistent social  – Iuliana Onete

Agigea, jud. Constanța, Aleea Teilor, nr 4; Tel./fax 0241 737170

Mai multe detalii aici

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut