Anunturi Generale|

STIMAȚI CETĂȚENI,

               Vă aducem la cunoștință că UAT AGIGEA este declarată zonă carantinată conform Hotărârii CJSU Constanța nr. 151/21.10.2021, prelungită cu încă 14 zile, începând cu data de 05.11.2021, ora 20.00, conform Hotărârii CJSU Constanța nr. 155/04.11.2021.

CLSU AGIGEA a dispus următoarele măsuri, care se vor aplica:

 • la nivelul PRIMĂRIEI COMUNEI AGIGEA se instituie măsura de reducere a programului cu publicul, și anume de LUNI până VINERI, INTERVAL ORAR 09.00 – 12.00;
 • Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în spații publice închise și deschise.
 • SE INTERZICE circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 05.00-20.00, cu următoarele excepții:
 • deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de              desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor,  precum și de bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă, la centrele de transfuzie sangvină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • participarea la programe sau proceduri în unități sanitare și/sau centre de tratament, inclusiv tratament de recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
 • eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 • alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • participarea la activități religioase în condițiile prezentei hotărâri;
 • deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2.
 • Este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 20.00-05.00, NUMAI pentru motivele:
 • deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-Cov-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, sau a persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
 • alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • deplasări ale persoanelor care efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
 • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS–CoV–2
 • Este permisă intrarea/ieșirea din UAT Agigea pentru:
 • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionarea populației;
 • persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1, dar care desfășoară activități economice sau lucrative în zona carantinată (în domeniile: economic, apărare și ordine publică, securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de urgență, administrație publică locală, asistență și protecție socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură, alimentație publică, comunicații și transporturi);
 • persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara sau în interiorul zonei carantinate;
 • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
 • deplasarea copiilor/elevilor/studenților la cursuri în afara zonei carantinate;
 • îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi în altă localitate;
 • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ NUMELE ȘI PRENUMELE, DATA NAȘTERII, ADRESA LOCUINȚEI/GOSPODĂRIEI/LOCULUI ACTIVITĂȚII PROFESIONALE, MOTIVUL DEPLASĂRII, DATA COMPLETĂRII ȘI SEMNĂTURA, PRECUM ȘI INTERVALUL ORAR NECESAR DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII.

Pentru persoanele care se află în tranzit se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în aceasta.

Căile de circulație prin care se permite tranzitarea UAT Agigea fiind DN38 și DN39.

 • Se interzic următoarele activități:
 • organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi locuri de joacă, spații de tip after-school etc.;
 • activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 • organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise și deschise;
 • organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;
 • organizarea și desfășurarea activităților culturale, științifice, artistice sau de divertisment în spații închise sau deschise;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea produselor doar în sistem ”take-away” (la pachet) și/sau catering;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat), care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri.
 • toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

Programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare va fi până la ora 18.00cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop. Se va limita numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de sănătate publică și distanțare fizică.

Cursurile unităților de învățământ se vor desfășura în zona carantinată în conformitatecu prevederile Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 5338/2015/2021, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, actualizat.

 • Slujbele religioase se desfășoară cu participarea credincioșilor doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne;
 • Slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4mp pentru fiecare participant și cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
 • Accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual se poate face astfel încât să fie asigurată o suprafață minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 • Se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne.
 • Se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii și formarea unor asemenea grupuri.
 • Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.
 • Activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și distanțare între participanți.

Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfășura prin ocuparea a 50% din locurile existente pe scaun în fiecare vehicul și cu respectarea normelor de protecție sanitară stabilite în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiții:

 • administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată;
 • pasagerii vor purta masca de protecție pe tot parcursul călătoriei;
 • numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport;
 • se va respecta circuitul de urcare/coborâre în/din mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se va realiza pe ușa din față, iar coborârea pe ușa din spate.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut