Anunturi Generale|

Primăria Comuna Agigea aduce la cunoștința contribuabililor transmiterea prin poștă în luna martie a deciziilor de impunere pentru anul 2021.

  • Emiterea deciziilor de impunere este o obligație legală, reprezentând titlu de creanță în baza căruia organul fiscal poate pretinde plata creanței și, în caz de refuz, poate proceda la executarea silită.
  • Decizia de impunere cuprinde informații privind scadențele de plată, modalități de plată, bonificația fiscală, conturile în care se pot achita impozitele și taxele.
  • Menționăm că pentru sumele mai mici de 50 lei nu s-au emis decizii de impunere, acestea fiind transmise prin alte modalități.
  • Totodată s-au emis și înșțiințările de plată care cuprind și sumele restante.

 

„Contribuabilul, persoană fizică beneficiază de reducere 10%  pentru plata până la 31 martie 2021 a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport.”

Primirea deciziei nu obligă la nicio acțiune cetățenii și firmele care și-au achitat integral impozitele înainte de primirea deciziei și care nu constată diferențe între datele înscrise în decizie cu privire la bunurile impozabile și situația reală.

În situația în care până la primirea deciziei de impunere ați achitat obligațiile fiscale, vă mulțumim!

Pentru alte informații cu privire la plata taxelor și impozitelor, atât pentru persoane fizice cât și juridice, vă puteți adresa Biroului Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Comuna Agigea, str. Bujorului nr. 11, localitatea Agigea, jud. Constanța, tel: 0241738172 sau la adresa de email taxe@primaria-agigea.ro

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut