Cariera|

Comuna Agigea – Primăria, având în vedere prevederile art.37 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a decis, din motive obiective, anularea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut