Primaria comunei Agigea:

Str. Bujorului nr. 11, cp. 907015

Telefon: +40/241/738172

Fax: +40/241/738178

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

 

“Cel mai usor lucru este sa fugi de responsabilitati, de indatoriri, dar oamenii hotarati raman si lupta pentru comunitatile lor.”

 

                                                             primar Cristian CÎRJALIU

PROGRAM DE LUCRU    INFORMATII NECESARE    FORMULARE    AUDIENTE    CONTACT


  Serviciul Public Comunitar Local de Evidențǎ a Persoanelor Agigea s-a ȋnființat ȋn baza hotǎrârii Consiliului Local al Comunei Agigea nr. 86/27.05.2009, având ȋn vedere prevederile O.G. nr. 84/2004 privind ȋnființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidențǎ a persoanelor modificatǎ și completatǎ.
       Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin H.G. nr. 1375/2006.
       In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, republicatǎ, cu modificǎrile și completǎrile ulterioare, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea electronicǎ de identitate precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.
       Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă. În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.
       Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este, după cum urmează:
  - 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
  - 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
  - 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani;
  - nelimitat după împlinirea vârstei de 55 de ani.

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Servicii | Economie | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

2009 © Primaria comunei Agigea.
            Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.