Primaria comunei Agigea:

Str. Bujorului nr. 11, cp. 907015

Telefon: +40/241/738172

Fax: +40/241/738178

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Click pentru prognoza meteo pe zona Constanta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cel mai usor lucru este sa fugi de responsabilitati, de indatoriri, dar oamenii hotarati raman si lupta pentru comunitatile lor.”

 

                                                             primar Cristian CÎRJALIU


Sănătate şi asistenţă socială

 

Starea de sănătate a locuitorilor comunei este monitorizată în cadrul a  2 cabinete de medicină individuală în care-şi desfăşoară activitatea, 3 medici de familie şi 3 asistenţi medicali. De asemenea, pe raza comunei există  un cabinet stomatologic şi o farmacie.

Asistenţa socială este organizată la nivelul primăriei în cadrul unui compartiment unde îşi desfăşoară activitatea o asistentă socială şi o comisie pentru efectuarea de anchete sociale.

La data elaborării acestei strategii, în evidenţa compartimentului de protecţie socială figurează un număr de 15 asistenţi.

Conform Legii nr.416/2001, există 9 dosare evaluate, pentru care se plătesc ajutoare pentru venitul minim garantat.

 

Infrastructura

 

Infrastructura de transport

Accesibilitatea la căile de transport reprezintă un indicator foarte important în aprecierea posibilităţilor de dezvoltare economico-socială a localităţilor rurale.

Accesul direct la o infrastructură rutieră corespunzătoare, asigură premisele dezvoltării unor activităţi economice, facilitează accesul populaţiei la locurile de muncă, satisfacerea anumitor servicii .

            Dacă ani de-a rândul comuna Agigea a fost răvăşită de lucrările la canalul Dunăre – Marea Neagră, acum existenţa acestei „Magistrale Albastre” oferă şansa participării ei la comerţul intern şi internaţional.

           Astfel, fiind situată la capatul estic al traseului navigabil Rhin-Main-Dunare, în vecinătatea portului Constanţa şi a Zonei Libere Constanţa Sud, Agigea îşi coordonează rolul de pivot între Europa centrală şi de vest şi ţările din bazinul Mării Negre, din Orientul Apropiat şi Mijlociu.

           Totodată Agigea este străbătuta de căi de comunicaţie terestre (şoselele naţionale Constanţa – Mangalia (D.N. 39) şi Constanţa – Negru Vodă (D.N. 38) şi căi ferate) care leagă zonele puternic industrializate ale judeţului şi căi de comunicaţie fluviale şi maritime. Pe aceeaşi direcţie este proiectată şi autostrada europeană Bucureşti – Istanbul.

Transportul în comun se realizează cu ajutorul firmelor de maxi-taxi, cu o frecvenţă de plecări-sosiri de 4 ori. Acestea facilitează legătura cu municipiul Constanţa şi staţiunile de pe litoralul Mării Negre.

 

Alimentare cu apă şi canalizare

În prezent, localitatea Agigea dispune de un  sistem centralizat de alimenatre cu apă, integrat în „sistemul interconectat Litoral”.

Schema tehnologică a sistemului de alimentare cu apă a localităţii Agigea este următoarea:

Ø  Sursa subterană Medgidia, situată de-a lungul malului stâng al canalului Dunăre – Marea Neagră, între linia CFR Constanţa-Bucureşti şi drumul tehnologic al canalului, are 11 puţuri forate la adâncimi cuprinse între 350 – 450 m şi o capacitate de 51.840 mc/zi. Din cele 11 puţuri, două sunt neechipate (P8 şi P12), unul are pompă căzută în foraj (P2), iar restul de 8 sunt echipate cu electropompe tip Grundfos şi Litoral, cu puteri cuprinse între 75-160 kw, debite între 180-300 mc/h şi înălţimi de pompare între 75-90 mCA. Din cele 8 puţuri funcţionează, prin rotaţie, 1 puţ în perioada de extrasezon şi 2 puţuri în perioada sezonului de vară.

Ø  Reţeaua de alimentare cu apă a localităţii Agigea are o lungime de 10.7 km. Alimentarea cu apă a localităţii se face din complexul de înmagazinare – pompare Constanţa Sud, prin conductele Dn 800 mm oţel şi Dn 500 mm oţel, care transportă apa până la complexul de înmagazinare pompare Eforie Nord. Localitatea Agigea poate primi apă şi din complexul Eforie Nord, prin conducta Dn 350 mm azbociment. Clorinarea apei se face în complexele Constanţa Sud şi Eforie Nord.

Tratarea apei cu clor gazos se face atât în cadrul sursei Medgidia, cât şi în cadrul complexelor Constanţa Sud, respectiv Eforie Nord.  Apele uzate aferente localităţii Agigea sunt epurate la staţia de epurare Eforie Sud. Aceasta este în curs de reabilitare.

Sistemul de canalizare este de tip divizor, lungimea reţelei este de 4,5 km, diametrele sunt cuprinse între 200 mm şi 400 mm. Există o staţie pompare cu o capacitate Q=166,66 l/s, echipată şi reabilitată prin ISPA 2006. Lungimea reţelei de conducte de refulare este de 3 km.

Apele uzate sunt evacuate prin pompare la SE Eforie Sud.

 

Mediu – managementul deşeurilor

Deşeurile sunt colectate de către Serviciul de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Comunei Agigea şi sunt transportate la Depozitul ecologic de la Costineşti – SC IRIDEX SRL.

Primăria Comunei Agigea dispune de o autoutilitară de ultimă generaţie, care corespunde normelor în vigoare şi care compactează foarte mult deşeurile colectate, acestea fiind transportate direct la Costineşti. În perioada imediat următoare se are în vedere achiziţionarea celei de-a doua autoutilitare pentru colectarea deşeurilor şi astfel se va realiza un management eficient al deşeurilor.

Pe termen lung se va realiza colectarea selectivă a deşeurilor atât stradal cât şi de către cetăţeni. Aceştia vor fi instruiţi pentru a conştientiza importanţa acestei acţiuni şi astfel vor beneficia de un mediu mai curat şi mai puţin poluat, nemaifiind necesară actuala rampă de gunoi, care va fi închisă în termenul prevăzut de către Uniunea Europeană (16 iunie 2009).

 

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică a localităţilor comunei Agigea se face din sistemul energetic naţional, prin reţele electice de distribuţie.

Comuna este traversată de la nord la sud de o reţea electrică aeriană de înaltă tensiune LEA 400 KVA şi o reţea de medie tensiune LEA 20 KV care  alimentează 7 PT – posturi de transformare ce fac trecerea de la medie la joasă tensiune (0,4KV).

Reţeaua de 0,4 KV este destinată pentru iluminatul public, consum în locuinţe particulare şi social – culturale, alimentarea cu energie a diverselor societăţi comerciale.

 

Energia termică

Energia termică se asigură în sistem de încălzire local, cu combustibil solid (lemne sau cărbuni).

 În comuna Agigea nu există reţea de gaze de joasă presiune.

 

Reţeaua de telecomunicaţii

Serviciile de telecomunicaţii se asigură printr-o reţea telefonică cu fibră optică cu centrală digitală. Din punct de vedere al telefoniei mobile, teritoriul comunei este acoperit de antenele principalelor companii : Vodafone, Orange, Zapp şi Cosmote.

 

Infrastructura educaţională

            Activitatea educaţională poate asigura şcolarizarea în cadrul unei grădiniţei „RIŢA-GĂRGĂRIŢA” şi 2 şcoli: Şcoala cu clasele I-VIII ”Ion Borcea” cu 18 clase şi un efectiv de 410 elevi şi şcoala Lazu cu clasele I-IV cu un efectiv de 17 elevi. Personalul didactic angatat pentru a asigura activitatea educaţională este în număr de 27 de cadre.

Grădiniţa de copii din comuna Agigea a fost construită şi dată în folosinţă în anul 1973. Această clădire este amplasată pe Str.Nicolae Iorga, având o pozitionare relativ centrală pentru comunitate. Gradiniţa a fost personalizată în anul 2002, fiind recunoscută în prezent sub denumirea Grădiniţa „RIŢA-GĂRGĂRIŢA”.

            Ea funcţionează în regim de program normal, fiind frecventată de aproximativ 130 de copii preşcolari repartizaţi în 6 grupe, conduse de educatoare titulare cu o înaltă pregatire pedagogică.

            Clădirea este alcătuită din 3 săli destinate desfăşurării activităţii pedagogice şi este dotată cu mobilier nou modular şi multifuncţional. Ea este încălzită pe perioada rece a anului cu ajutorul unei microcentrale proprii.

            Procesul instructiv-educativ se desfăşoară planificat, folosind un material didactic diversificat, bogat şi o bună dotare cu necesar audio-vizual.

                        Pentru desfăşurarea activităţilor sportive există un teren  de sport în localitatea Lazu.

            În cadrul Şcolii Ion Borcea Agigea este înfiinţat un laborator de informatică care este dotat cu un număr de 24 computere.

 

Centrul de zi  functioneaza din luna mai 2002. Initial, activitatea Centrului de zi Agigea a fost demarata de Directia Generala Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta, printr-un proiect finantat de Comunitatea Europeana prin fonduri Phare. In prezent  proiectul continua, fiind sustinut financiar de Consiliul Local Agigea din luna august 2005. Suntem acreditati de Comisia de Aceditare a Furnizorilor de Servicii Sociale  Constanta prin decizia nr.27/19.10.2006.

 

- Decarca brosura de prezentare a Centrului de Zi Agigea (.pdf)

 

Centrul ofera servicii adecvate familiilor in situatie de risc de abandon al copilului,  sprijinind astfel familia sa-si exercite responsabilitatile parentale si sa-si mentina copilul acasa.  Acesta previne abandonul si institutionalizarea copiilor din comunitate prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitati de ingrijire, educare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, orientare scolara si profesionala pentru copii, dar si activitati de sprijin, consiliere si educare pentru parintii si reprezentantii legali ai copiilor.

 Dificultatile economice, sociale sau personale (probleme de sanatate mentala, conflicte conjugale etc) cu care se confrunta familiile, determina adesea dificultati in asumarea de catre parinti a responsabilitatilor de crestere si educare a copiilor si de multe ori, solutia finala la care se recurge este abandonul copilului.   Familiile au  beneficiat de servicii alternative de sprijin, destinate mentinerii si intaririi unitatii familiale.

              

In contextul socio-economic actual a comunei Agigea, numeroase familii se confrunta cu o degradare semnificativa a conditiilor de viata. Dificultatile parintilor in asumarea responsabilitatilor de crestere si educare a copiilor se datoreaza adesea unor dificultati economice si sociale (somaj, marginalizare, lipsa unei locuinte stabile) si/sau personale (conflict conjugal, probleme de sanatate mentala, dependenta de alcool).      

            

              In centru sunt oferite resurse importante cum ar fi informarea, consiliere psiho-sociala, suport afectiv-emotional, servirea a 2 mese pe zi, prevenind astfel institutionalizarea si crescand calitatea vietii copilului prin imbunatatirea climatului familial.

 

Copiii care provin din familii aflate in dificultate :

 

- monoparentale sau in curs de divort ;

- in care sunt cazuri de consum de alcool, stupefiante etc. ;

- in care parintii sufera de boli cronice grave ;

- in cazul in care ambii parinti sunt someri ;

- in cele cu un nivel de trai ce defineste saracia;

- in care exista un nivel moral scazut ;

- in care parintii nu pot sa-si ajute copiii din motive independente sau nu de vointa lor, deoarece acestia din urma au cerinte educative speciale.

 

     Serviciile oferite in Centrul de zi Agigea sunt :

 

1.      Consiliere psiho-sociala atat pentru copii , cat si pentru parinti ;

2.      Orientare scolara pentru adolescenti , sprijin acordat copiilor in decizia privind alegerea scolii / profesiunii viitoare ;

3.      Protectie impotriva abuzurilor , violentei , exploatarii sau oricarei forme de neglijare a copilului ;

4.      Ajutor nutritional ( o masa principala si o gustare / zi ) ;

5.      Orientarea parintilor catre alte institutii care pot oferii solutii  la problemele cu care se confrunta ;

6.      Identificarea unui loc de munca pentru parinti sau / si identificarea unor surse de sprijin pentru acestia .

7.      Oferirea altor ajutoare materiale provenite din surse extrabugetare (sponsorizari).        

       

                 In prezent numarul de beneficiari este de 36 copii, din 22 de familii domiciliate  in comuna  Agigea. Directorul centrului este psiholog Ana Maria CONSTANTIN.

 

 

Mai multe detalii poti afla din Strategia de Dezvoltare a Comunei (format.pdf)

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Servicii | Economie | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

2009 © Primaria comunei Agigea.
            Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.