Primaria comunei Agigea:

Str. Bujorului nr. 11, cp. 907015

Telefon: +40/241/738172

Fax: +40/241/738178

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

 

“Cel mai usor lucru este sa fugi de responsabilitati, de indatoriri, dar oamenii hotarati raman si lupta pentru comunitatile lor.”

 

                                                             primar Cristian CÎRJALIU


Hotararile sunt postate in format .pdf sau .doc (Microsoft Word) si arhivate .rar (WinRar)

 

H O T A R A R E - 270/27.09.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind privind completarea anexei IX la HCL nr. 290 din 2018 (.pdf)

H O T A R A R E - 211/25.07.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea unor clauze contractuale din contractele de concesiune, pentru terenurile din domeniul privat concesionate pentru constructia de locuinte (.pdf)

H O T A R A R E - 189/25.07.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind desfasurarea campaniei de sterilizare gratuita a cainilor de casa comuna 26.08.-13.09.2019 (.pdf)

H O T A R A R E - 152/12.06.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL nr. 290 din 18.12.2018 (.pdf)

H O T A R A R E - 123/23.05.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea modificarii ROF cimitire (.pdf)

H O T A R A R E - 83/28.03.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea HCL nr. 290 din 18.12.2018 privind impozitele si taxele locale (.pdf)

H O T A R A R E - 40/25.01.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL 290 din 2018 referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 2019 (.pdf)

H O T A R A R E - 03/25.01.2019

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare - asistenta sociala (.pdf)

H O T A R A R E - 290/18.12.2018

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul fiscal 2019 (.pdf) 

H O T A R A R E - 147/21.06.2018

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind campania de sterilizare a cainilor din Comuna Agigea (.pdf) 

H O T A R A R E - 94/16.04.2018

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind revocarea HCL 34 din 15.02.2018 (.pdf) 

H O T A R A R E - 34/15.02.2018

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind acordul Consiliului Local pentru reparatii, investitii sau bransamente la utilitati pe domeniul public (.pdf) 

H O T A R A R E - 27/30.01.2018

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii (.pdf) 

H O T A R A R E - 24/30.01.2018

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 293 din 15.12.2017 (.pdf) 

H O T A R A R E - 293/15.12.2017

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind taxele si impozitele aferente anului 2018 (.pdf) 

H O T A R A R E - 157/21.07.2017

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea reglementarilor in domeniul depozitarii necontrolate de deseuri cu ocazia efectuarii de lucrari de construire (.pdf) 

H O T A R A R E - 154/21.07.2017

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL 200/2015 referitoare la autorizarea si functionarea unitatilor comerciale pe raza UAT Agigea (.pdf) 

H O T A R A R E - 147/21.07.2017

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea HCL 280/2016 referitoare la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2017 (.pdf) 

H O T A R A R E - 103/26.05.2017

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind constatarea incetarii unor contracte de inchiriere pentru terenuri cu destinatia de gradini. (.pdf) 

H O T A R A R E - 095/26.05.2017

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind privind aprobarea organigramei si statului de functii (.rar) 

H O T A R A R E - 26/23.02.2017

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017. (.pdf) 

H O T A R A R E - 280/28.11.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. (.pdf) 

H O T A R A R E - 227/08.09.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL Agigea nr. 285/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016. (.pdf) 

H O T A R A R E - 189/18.08.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea reglementarii opririi, stationarii si parcarii neregulamentare pe domeniul public sau privat al Comunei Agigea. (.pdf) 

H O T A R A R E - 113/25.04.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL nr. 285/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016. (.pdf) 

H O T A R A R E - 112/25.04.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL 200/2015 referitoare la autorizarea si functionarea unitatilor comerciale pentru toti agentii economici. (.pdf) 

H O T A R A R E - 55/29.02.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL nr. 285/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016. (.pdf) 

H O T A R A R E - 51/29.02.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de eliberare a Certificatului de Atestare a edificarii-extinderii constructiilor. (.pdf) 

H O T A R A R E - 41/29.02.2016

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea art. 1, HCL nr. 59/17.03.2015. (.pdf) 

H O T A R A R E - 339/21.12.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL nr. 285/2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016. (.pdf)

H O T A R A R E - 319/19.08.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL 200/2015 referitoare la functionarea si autorizarea societatilor comerciale pentru toti agentii economici aflati in aria administrativ teritoriala a comunei Agigea. (.pdf)

H O T A R A R E - 209/19.08.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL 111/11.06.2009 referitoare la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor terenuri din domeniul public/privat al comunei Agigea pentru amplasarea de panouri publicitare. (.pdf)

H O T A R A R E - 200/15.07.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind autorizarea si functionarea unitatilor comerciale pentru toti agentii economici aflati in intreaga arie administrativ teritoriala a Comunei Agigea. (.pdf)

H O T A R A R E - 198/15.07.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea HCL Agigea nr. 297/30.08.2012 privind aprobarea normelor legale pentru constatarea si sanctionarea faptelor ce aduc atingere modelului de gospodarire, a masurilor privind deseurile precum si disciplina in constructii si afisajul stradal. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 157/15.06.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind revocarea HCL Agigea nr. 28/10.02.2015. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 149/15.06.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind instituirea de taxe pentru bransare/rebransare la reateaua de canalizare - preluare ape menajere  in cartierul Steaua de Mare. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 134/28.05.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea instalarii unor semne de circulatie si a cuantumului amenzilor in cartierul Steaua de Mare, zona Pescarie, str. Meduzei si aleea Golfului. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 109/08.05.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind stabilirea de masuri pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce revin administratiei autoritatilor publice locale la intrarea in vigoare a Codului de Procedura Civila. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 107/08.05.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind instituirea unei noi taxe locale. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 90/09.04.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind instituirea taxei pentru inchirierea domeniului public sau privat. (.pdf)

H O T A R A R E - 59/17.03.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea art.1 din H.C.L. Agigea nr.34/18.02.2013. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 55/17.03.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. Agigea nr.284/2014. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 54/17.03.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind actualizarea contractelor de concesiune/inchiriere. (.pdf)

 

H O T A R A R E - 28/10.02.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind luarea unor masuri de siguranta in vederea colectarii impozitelor si taxelor locale. (.rar)

 

H O T A R A R E - 21/29.01.2015

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind completarea HCL 320/2014 privin aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2015. (.rar)

 

H O T A R A R E - 316/31.10.2014

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind luarea unor masuri fiscale-bugetare si pentru modificarea si/sau completarea unor acte administrative in vederea echilibrarii bugetului UAT Agigea. (.rar)

 

H O T A R A R E - 314/31.10.2014

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind revocarea HCL Agigea numarul 153 din 15.05.2014. (.rar)

 

H O T A R A R E - 226/21.07.2014

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind obligativitatea luarii de masuri de catre beneficiari/proprietari de protejare a solului impotriva degradarii cu ocazia efectuarii lucrarilor de decopertare a solului si a altor lucrari de constructii. (.pdf)

H O T A R A R E - 194/25.06.2014

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea Planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului. (.rar)

 

H O T A R A R E - 153/15.05.2014

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea aprobarea taxei pentru inregistrarea cererii de vanzare teren agricol extravilan pe teritoriul Comunei Agigea. (.rar)

H O T A R A R E - 297/30.08.2013

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea normelor legale privind constatarea si sanctionarea faptelor ce aduc atingere modului de gospodarire, a masurilor privind deseurile precum si disciplina in constructii si afisaj stradal. (.rar)

 

H O T A R A R E - 62/11.03.2013

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind reglementarea activitatilor de colectare de fonduri de la populatie de catre reprezentantii asociatiilor/fundatiilor. (.rar)

 

H O T A R A R E - 92/11.03.2013

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind metodologia de repartizare si facturare individuala a consumului de apa (.rar)

 

H O T A R A R E - 86/11.03.2013

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind sistarea lucrarilor de construire a Gradinitei din cartierul Eroilor (.rar)

 

H O T A R A R E - 18.02.2012

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modificarea art 1 din HCL Agigea nr. 268/30.08.2012 (.rar)

 

H O T A R A R E - 21.01.2013

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea modificarii si completarii HCL 372/14.11.2012 a valorii de impozitare a mijloacelor de transport limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si juridice (.rar)

H O T A R A R E - 14.11.2012

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2013 (.rar)

H O T A R A R I - 17.12.2012

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind modul de eliberare a adeverintelor de practica efectuata la UAT Agigea precum si o Hotarare cu privire la verificarea contructiilor nedeclarate (.rar)

H O T A R A R E - 02.11.2012

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind obligativitatea agentilor economici de a-si achita debitele restante fata de UAT Agigea in situatia in care acestia isi modifica/inchid sediile secundare/punctele de lucru. (.pdf)

H O T A R A R E - 02.11.2012

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind obligativitatea agentilor economici de a-si achita debitele restante fata de UAT Agigea in situatia in care acestia isi modifica/inchid sediile secundare/punctele de lucru. (.pdf)

Descarca Hotararile de la constituirea Consiliului Local Agigea din 21.06.2012 (arhiva .rar)

 

H O T A R A R E - 327/11.07.2011

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind atragerea investitorilor economici pe teritoriul administrativ al Comunei Agigea. (.pdf)

H O T A R A R E - 187/04.06.2010

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea taxei de folosire trama stradala (.pdf)

H O T A R A R E - 151/03.07.2009

Comuna Agigea - Primăria a publicat o hotarare privind aprobarea PUG preliminar al Comunei Agigea (.pdf)

 


Descarca Hotararile Consiliului Local Agigea din anul 2010 (arhiva .rar)

Descarca Hotararile Consiliului Local Agigea din anul 2009 (arhiva .rar)

Descarca Hotararile Consiliului Local Agigea din anul 2008 (arhiva .rar)

Descarca Hotararile Consiliului Local Agigea din anul 2007 (arhiva .rar)

Descarca Hotararile Consiliului Local Agigea din anul 2006 (arhiva .rar)

Descarca Hotararile Consiliului Local Agigea din anul 2005 (arhiva .rar)

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Servicii | Economie | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf :.

2009 © Primaria comunei Agigea.
            Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.